LocalazyLocalazy

Gwichʼin

Gwichʼin je jazyk Gwichʼinů ze severozápadní Kanady a Aljašky. Patří do rodiny athabaských jazyků. Gwichʼinský jazyk je ohrožený, zbývá v něm už jen asi 200 mluvčích. Existují však určité snahy o oživení jazyka, včetně programu ponoření do gwichʼinského jazyka v Gwichya Gwichʼin School v Yukonu. Gwichʼin je složitý jazyk s bohatou slovní zásobou. Například pro slovo "sníh" existuje více než 100 slov. Jazyk je také známý používáním "sloves řečového aktu", která se používají k označení účelu výpovědi. Gwichʼinové mají dlouhou historii ústní tradice a mnoho jejich příběhů a písní se předává z generace na generaci. Gwichʼinský jazyk je důležitou součástí tohoto dědictví. Navzdory problémům se Gwichʼinové snaží svůj jazyk udržet při životě. Díky neustálému úsilí bude gwichʼinský jazyk i nadále předáván dalším generacím.

Jazyky a jazykové kódy

Gwichʼin
gwi
Gwichʼin, Kanada, Latinka
gwi-Latn-CA
Gwichʼin, Latinka
gwi-Latn
Gwichʼin, Kanada
gwi-CA