LocalazyLocalazy

Latinčina

Latinčina je klasický jazyk, ktorým sa hovorilo v časoch Rímskej ríše. Považuje sa za jeden z najvplyvnejších jazykov všetkých čias. Mnohé slová v angličtine a iných jazykoch majú svoje korene v latinčine. Je to aj oficiálny jazyk katolíckej cirkvi.

Jazykové lokality, regióny a skripty

Latinčina
la
Latinčina, Vatikán, Latinka
la-Latn-VA
Latinčina, Vatikán
la-VA
Latinčina, Latinka
la-Latn