LocalazyLocalazy

Macedónčina

Macedónčina je jazyk, ktorým sa hovorí v Macedónskej republike. Je to južnoslovanský jazyk, ktorý je úzko príbuzný s bulharčinou a srbčinou. Macedónčina je úradným jazykom Macedónskej republiky a používa sa aj v macedónskej diaspóre. Macedónčina sa píše cyrilikou a má bohatú literárnu tradíciu. Macedónska literatúra pochádza z 9. storočia a obsahuje diela takých významných spisovateľov, ako sú Cyril a Metod, zakladatelia cyriliky. Macedónčina je fonetický jazyk, čo znamená, že slová sa vyslovujú presne tak, ako sú napísané. Vďaka tomu sa ju pomerne ľahko naučia aj používatelia iných slovanských jazykov. Macedónska gramatika je podobná gramatike iných slovanských jazykov. Macedónska slovná zásoba je však silne ovplyvnená tureckým a gréckym jazykom, ako aj macedónskymi nárečiami bulharčiny a srbčiny. Macedónčina je krásny a expresívny jazyk. Je ideálnou voľbou pre každého, kto sa zaujíma o slovanské jazyky a kultúry.

Jazykové lokality, regióny a skripty

Macedónčina
mk
Macedónčina, Severné Macedónsko, Cyrilika
mk-Cyrl-MK
Macedónčina, Albánsko, Cyrilika
mk-Cyrl-AL
Macedónčina, Grécko, Cyrilika
mk-Cyrl-GR
Macedónčina, Severné Macedónsko
mk-MK
Macedónčina, Cyrilika
mk-Cyrl