LocalazyLocalazy

Ndebelčina (severná)

Severná ndebelčina je jazyk bantu, ktorým v Zimbabwe a Botswane hovorí národ Ndebele. Patrí do skupiny jazykov sotho-tswana. Ndebelovia pochádzajú z národa Nguni v Južnej Afrike. Začiatkom 19. storočia sa presťahovali na sever a usadili sa na území dnešného Zimbabwe a Botswany. Severné Ndebele je úzko príbuzné so Zulu, Swati a južným Ndebele. Je tiež príbuzné s jazykom Ngoni a sotho-tswanskými jazykmi, ako sú Sesotho, Setswana a Sepedi. Jazyk sa zapisuje latinkou. Existujú dva hlavné dialekty severného ndebelského jazyka, dialekt Bulawayo a dialekt Gweru. Jazyk severného ndebele sa vyučuje v školách v Zimbabwe a Botswane. Používa sa aj v médiách vrátane rozhlasu a televízie. Odhaduje sa, že severondebelským nárečím hovorí 1,5 milióna ľudí.

Jazykové lokality, regióny a skripty

Ndebelčina (severná)
nd
Ndebelčina (severná), Zimbabwe, Latinka
nd-Latn-ZW
Ndebelčina (severná), Zimbabwe
nd-ZW
Ndebelčina (severná), Latinka
nd-Latn