LocalazyLocalazy

Cookove ostrovy

Cookove ostrovy sú skupinou 15 ostrovov v južnom Pacifiku, približne na polceste medzi Novým Zélandom a Havajom. Boli pomenované podľa kapitána Jamesa Cooka, ktorý ostrovy preskúmal v roku 1770. Cookove ostrovy sú samosprávne, ale sú vo voľnom zväzku s Novým Zélandom, čo znamená, že Nový Zéland je zodpovedný za ich obranu a zahraničné záležitosti. Cookove ostrovy majú tropické podnebie a sú obľúbenou turistickou destináciou. Hlavnými priemyselnými odvetviami na ostrovoch sú cestovný ruch, poľnohospodárstvo a rybolov.

Geografické údaje

Ekonomika

HDP
299,90 milióna amerického dolára
Mena

Formát dátumu

Kalendár
Prvý pracovný deň
Pondelok
Víkend
Sobota - Nedeľa

Meracie jednotky

Systém merania
Metrické
Jednotky dĺžky
kilometer
merač
Centimeter
Jednotky plochy
kilometer štvorcový
Hektár
meter štvorcový
Štvorcový centimeter
Jednotka rýchlosti
Kilometer za hodinu
Jednotka teploty
Celzius

Obyvateľstvo
8,57 tis.
Percento gramotnosti
95%
Úradný jazyk