LocalazyLocalazy

Ačoli

Acoli je nilský jazyk, ktorým hovoria Acholiovia v severovýchodnej Ugande a severozápadnej Keni. Je príbuzný s inými jazykmi z rodiny Luo, ako sú dholuo, alur a adhola. Ľudia z kmeňa Acholi majú bohatú ústnu tradíciu a dodnes sú známe mnohé akolské príslovia a ľudové rozprávky. Abecedu acoli vytvorili začiatkom 20. storočia katolícki misionári a v súčasnosti sa používa v školách a kostoloch. Acoli je tónový jazyk, čo znamená, že význam slova sa môže meniť v závislosti od výšky hlasu hovoriaceho. Napríklad slovo "dom" môže znamenať buď "dom", alebo "chata" v závislosti od tónu hlasu hovoriaceho. Ľudia z kmeňa Acoli sú známi svojou tradičnou hudbou, ktorá často obsahuje bubnovanie a spev. Medzi tradičné nástroje patria adungu (strunový nástroj) a amadinda (xylofón). Jazyk Acoli je ohrozený, pretože čoraz viac Acholiov hovorí namiesto neho jazykom Luo alebo angličtinou. V súčasnosti však prebiehajú snahy o oživenie jazyka, vrátane rozhlasových programov v jazyku Acoli a projektu slovníka.

Jazykové lokality, regióny a skripty

Ačoli
ach
Ačoli, Uganda, Latinka
ach-Latn-UG
Ačoli, Latinka
ach-Latn
Ačoli, Uganda
ach-UG