LocalazyLocalazy

Čoktčina

Choctaw je indiánsky jazyk, ktorým hovorí národ Choctaw, ktorý obýva najmä juhovýchod Spojených štátov. Jazyk Choctaw patrí do rodiny muskogeánskych jazykov, do ktorej patria aj ďalšie jazyky, ako napríklad chickasaw a Creek. Choctaw je jedným z mála pôvodných jazykov, ktorými sa ešte hovorí v Spojených štátoch. Podľa prieskumu American Community Survey z roku 2016 žije v Spojených štátoch približne 2 000 ľudí hovoriacich čokotavským jazykom. Väčšina ľudí hovoriacich týmto jazykom žije v Oklahome, ale týmto jazykom sa hovorí aj v Mississippi a Louisiane. Jazyk Choctaw je ohrozený, ale prebiehajú snahy o jeho oživenie. V Oklahome ponúka Národ Choctawov jazykové kurzy a školy s ponorením do jazyka Choctaw. K dispozícii je aj slovník jazyka Choctaw a aplikácia jazyka Choctaw. Jazyk Choctaw má bohatú históriu a kultúru. Choctawovia majú dlhú tradíciu rozprávania príbehov a jazyk je dôležitou súčasťou identity Choctawov. Jazyk Choctaw je tiež cenným zdrojom informácií pre lingvistov a antropológov. Čokotavskému jazyku hrozí zánik, ale prebiehajú snahy o jeho zachovanie. Jazyk Choctaw je dôležitou súčasťou kultúry a histórie Choctawov a je cenným zdrojom aj pre lingvistov a antropológov.

Jazykové lokality, regióny a skripty

Čoktčina
cho
Čoktčina, Spojené štáty, Latinka
cho-Latn-US
Čoktčina, Latinka
cho-Latn