LocalazyLocalazy

Mandarčina

Mandarčina, známa aj ako mandingčina, je západoafrický jazyk, ktorým hovorí národ Mande. Je to materinský jazyk Mandinkov, ktorí sú najväčšou etnickou skupinou v krajine Senegal. Mandarčina je tónový jazyk, čo znamená, že význam slova sa môže meniť v závislosti od výšky hlasu hovoriaceho. V mandarčine existujú štyri tóny: vysoký, nízky, stúpajúci a klesajúci. Mandarčina sa zapisuje latinkou a v Senegale nemá oficiálny štatút. Vyučuje sa však v niektorých školách a používa sa ako lingua franca v krajine.

Jazykové lokality, regióny a skripty

Mandarčina
mdr
Mandarčina, Indonézia, Latinka
mdr-Latn-ID
Mandarčina, Latinka
mdr-Latn
mdr-Bugi